Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Konklusionen på undersøgelsen/analysen er’

Store tal har en tendens til at narre vores hjerner – det har været en kendt sag inden for direct marketing diciplinen i mange år, at ved at bruge tilbudsgivning på den rigtige måde (talmæssigt), er modtageren af budskabet mere drevet til at respondere. Et eksempel på dette er bogklubberne, de er rigrig gode til at bruge sådanne illuminationer.

Ny forskning fra Journal of Consumer Research viser, at vi hellere vil have at garantien på et fjernsyn, en forsikring e.l. er 24 mdr. end 2 år.

Forskningsresultaterne er kommet frem ved at deltagerne i forsøget fik en række oplysninger om vaskemaskiners garatilængde. Den ene halvdel af deltagerne fik at vide at garantien var mellem 7 og 9 år, og den resterende halvdel fik garantien i mdr. (84 og 108 mdr.). Deltagerne i forsøget var overvejende højere i en positiv respons over for den garanti, der var opgjort i mdr.

Konklusionen på undersøgelsen/analysen er, at ved at ændre i målestokken kan man ændre i det reelle forbrugeradfærd, konkludere forskerne i artiklen.

En meget interessant iaktagelse, når man ser på den måde, som vi i reklamebranchen vælger at prissætte et tilbud, for at opnå en respons.

Read Full Post »